A fiatal Lukács és kora (Radnóti Sándor)

A kurzus középpontjában Lukács György: A regény elmélete c. műve áll.

“A regény mint formaprobléma: elintézetlen kérdés. Meggyőződésünk szerint az is fog maradni örökké. Nem reménytelen és meddő erőfeszítés-e hát, ilyen kérdéseknek nekirugaszkodnunk? Nem az: mondottuk volna Lukács György könyvének olvasása előtt is. De így, hogy olvastuk, bátrabban és lelkesebb határozottsággal tudjuk ezt kimondani.
Mert Lukács György könyve a problémát egész kínzó teljességében jelenvalóvá tette bennünk. (És a gondolat élesztője mindig egy ilyen jelenvalóság).

Lukács György munkametódusa a következő: Határértékeknek konstruálja meg az époszt és a regényt. Még pedig úgy, hogy ideális tisztaságúvá tisztít meg és rögzít le két szélsőséges históriai világállapotot és kísérleti nászban egyesíti őket az epikus formáló akarattal. E kísérleti nász gyümölcseiként születik meg aztán a két határérték: az éposz meg a regény.” (Marsovszky Miklós)

Reklámok