Rólunk

A Mérei Ferenc Szakkollégium 2011 tavaszán alakult meg az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetében mintegy húsz esztétika, film és média szakos hallgató, valamint György Péter és K. Horváth Zsolt oktatók részvételével. A kezdeményezés célja egy komplex művészet- és társadalomkritikai közösség szakkollégiumi formában való létrehozása és működtetése.

„Öröm és teljesítmény” – A kollégium elvei és céljai

Az alapítás elsődleges oka az volt, hogy a jelenlegi „tömegegyetemi” képzésben a mennyiségi elv háttérbe szorította a közösséget és a kisközösségi szellemet. A közösség egyik legnagyobb erénye, hogy a közvetlen emberi kapcsolatok elmélyítésével olyan plusz (érzelmi, szociális) energiát, alkotóerőt szabadít fel, mely nemcsak a teljesítményt növeli mérhető módon, hanem a közösségi lét érzelmi átélésén keresztül a résztvevők személyiségfejlődését is segíti. A szakkollégium névadója, Mérei Ferenc (1909–1986) pszichológus és pedagógus szakember 1947-ben publikált Az együttes élmény című írásában már úgy fogalmazott, hogy a közösségben élés egyrészt azért fontos, mert annak kollektív teljesítménye messze meghaladja az egyéni teljesítmények összegét, másrészt pedig, mert a közösség típusú emberi kapcsolat az, amelyben az egyén – társai lévén – megéli a szociabilitás, a társasság örömét, többletét. Mérei tehát a közösségi lét lényegét a – mottónknak választott – „öröm és teljesítmény”-gondolatában fogalmazta meg: a kisközösségi lét az együttes munkán keresztül növeli az egyéni kreativitást és teljesítőképességet, míg a versengés, a teljesítés izgalmában keletkező feszültséget, fáradtságot feloldja a munka együttességének öröme. A nevelés, illetve azzal szoros összefüggésben a társadalmi mobilitás fenntartásának szempontjából azért tartjuk perdöntőnek Mérei gondolatait, mert az így felgyülemlő társas, közösségalkotó energia a hallgatók részéről választott cselekvés, mely tudatos szabályalkotással és -követéssel társul, s az ebben való részvétel hozzásegít a közösségi szellem megéléséhez, kialakul egy sajátos csoporttudat. A csoportalakítás, intézményszervezés, közösségi szellem, választás és a törvényesség tehát olyan elsajátított képességek, melyekre a demokratikus kulturális szemléletnek és állampolgári nevelésnek szüksége van.

A kollégium szakmai tevékenysége

A szervezés, az alapelvek és a működési szabályok lefektetése után, a szakkollégium 2011. őszi félévében kezdte meg a rendes oktatást, mely heti, kétheti rendszerességgel megtartott, intenzív kiscsoportos munkát jelent. Szakmai, intellektuális profiljában a társadalomkritika és a művészetkritika két, egymással szorosan összekapcsolódó, egymással kommunikatív viszonyban álló szférát alkot. Ennek az interdiszciplináris megközelítésnek köszönhetően a szakkollégium oktatói egyedi felkérés alapján különböző egyetemekről kerülnek ki. A szakkollégium 2012. őszi félévtől rendszeres vitákat, előadásokat szervez aktuális közéleti és kurrens tudományos témákban.

Igazgatók

Nevelőtanárok

Dokumentumok