Tóth Károly (2017)

Tanulmányok

  • ELTE BTK magyar-orosz-esztétika BA (A szocialista realizmus irodalomelméleti aspektusai a XXI. században, 2017)
  • CEU Comparative History MA (From 1500 to the Present / Archives and Evidentiary Practices / Cultural Heritage Studies)

Érdeklődési körök

irodalomelmélet, realizmuselmélet, narratológia, marxista esztétika, XX. századi irodalom

„Nagy perspektívát látok a Méreiben, fejlődési és előrelépési lehetőséget, ’13-ban érettségiztem 4,6-es átlaggal”, majd felvételt nyertem az ELTE BTK-ra. 2015-ben a párizsi INALCO, 2016-ban pedig a prágai Károly Egyetem vendéghallgatója voltam és többször megfordultam már a posztszovjet térségben (Moszkva, Minszk, Riga, Lviv, Tbiliszi, Vlagyivosztok stb.). Emellett voltam már gyermekvasutas, színházi jegyszedő és újságíró is, jelenleg pedig a Mérei InfraTeam-jének és a Pénzügyi Team tagja vagyok.

Könyvajánló

  • Jorge Semprún: A nagy utazás („Mert egy olyan mű, ami egyszerre kora posztmodern szöveg, tragikus visszaemlékezés és ideologikus erkölcstan, amelyek összjátéka a megírása óta folyton-folyvást aktuálissá teszi.”)

Konferencia-előadások

Publikációk